UTSATT – Besøk av Akuttvakttjenesten

Akuttvakttjenesten har «turné» rundt i døve/tegnspråkforeningene i Norge, og ønsker å presentere seg og fortelle om ulike tjenester de tilbyr.  Målgruppa er alle døve i Vestfold og omegn!

Mer informasjon kommer senere.

utsatt inntil videre.