Vestfold Nytt-blad forsinkes

På vegne av Vestfold Nytt-redaksjonen, så skriver jeg og gir beskjed, at bladet som skulle egentlig utgis rundt den 17. februar, dessverre må utsette seg litt. På grunn av manglende stoff i fra noen, og så tilføyelse av årsmøtet blir den da utgitt etter årsmøtet den 1. mars.
Håper dette går seg i orden.
God lesestoff etter årsmøtet, med spennende resultater!!!

Med vennlig hilsen Siw Kristin Mathisen – redaktør