Om Vestfold Tegnspråkforening

Vestfold Tegnspråkforening (VTSF) ble stiftet 31. mai 1914 i Tønsberg.


Klikk på bildet – så du får se det større.

På generalforsamlingen 20. april 1924 ble det vedtatt å melde foreningen inn i Norske Døves Landsforbund (i dag Norges Døveforbund).

VDF er i dag en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke. Organisasjon skal ivareta medlemmenes sosiale og kulturelle interesser. Videre representerer de primært tegnspråkbrukernes interesser overfor myndighetene og samfunnet for øvrig i foreningens distrikt og skal arbeide politisk for samfunnsmessig likestilling.