Styret

Ved valget på årsmøte 17. juni 2020 består VTSF’s styret av:

Leder: Kristine S. W. Haukeland (leder@vdf.no)

Nestleder: Katrine Gjermundrød

Sekretær: Finn Arild Thordarson

jim Kasserer: Jim Vold

P1000612 2x3a Styremedlem: Christine Dahl

Styremedlem: Merete Karlsen

P1000603 2x3a 1. vara: Christine M. Dale

2. vara: Marko Hagerupsen

3. vara: Mira Zuckermann

Dere kan sende til alle styremedlemmene ved denne epost-adressen: styret@vdf.no