Styret

Ved valget på årsmøte 15. april 2023 består VTSF’s styre av:

Leder: Vibeke Eide Stensvoll  (leder@vdf.no

Nestleder og sekretær: Camilla Andersen

Kasserer: Christine M. Dale

Styremedlem: Jim Vold

Styremedlem: Kristian Skaarnæs 

Styremedlem: Mira Zuckermann

1. vara: Knut Einar Haave

2. vara: Kristine S. W. Haukeland

3. vara: Mónica Wold

Dere kan sende til alle styremedlemmene ved denne epost-adressen: styret@vdf.no