Styret

Ved valget på årsmøte 30. mars 2019 består VTSF’s styret av:

P1000603 2x3a Leder og sekretær: Christine Dale Winge (leder@vdf.no)

Nestleder: Finn Arild Thordarson

jim Kasserer: Jim Vold

P1000612 2x3a Styremedlem: Christine Dahl

Styremedlem: Vibeke Stensvoll

Styremedlem: Merete Karlsen

1. vara:  Annicken Lauritzen

2. vara: Kristine S. Wathne

3. vara: Mira Zuckermann

Dere kan sende til alle styremedlemmene ved denne epost-adressen: styret@vdf.no