Styret

Ved valget på årsmøte 7. april 2018 består VTSF’s styret av:

P1000603 2x3a Leder: Christine Dale Winge (leder@vdf.no)

Nestleder: Vibeke Stensvoll

jim Sekretær og kasserer: Jim Vold

P1000612 2x3a Styremedlem: Christine Dahl

Styremedlem: Bent Bruun

P1000621 2x3a Styremedlem: Michael Haukeland

1. vara:  Bibbi Hagerupsen (frem til og med 15. juli)

2. vara: Magda Kurlandzka

3. vara: Bente G. C. Thomassen

Dere kan sende til alle styremedlemmene ved denne epost-adressen: styret@vdf.no