Styret

Ved valget på årsmøte 2. april 2022 består VTSF’s styre av:

Leder: Vibeke Eide Stensvoll  (leder@vdf.no

Nestleder og sekretær: Camilla Andersen

Kasserer: Jim Vold

Styremedlem: Christine M. Dale

Styremedlem: Finn Arild Thordarson 

Fotograf Caroline Roka – 2020

Styremedlem: Mira Zuckermann

1. vara: Kathrine Liseth

2. vara: Elisabeth Guldberg

(bilde kommer)

3. vara: Jessica Elliot Rohde

Dere kan sende til alle styremedlemmene ved denne epost-adressen: styret@vdf.no