Påmelding til CODA – samlinger

Info fra CODA-prosjekt:

I forbindelse med et prosjekt skal det startes opp samtalegrupper for hørende barn som har døve foreldre (CODA-barn). Samlingene vil være på følgende dager:

  • Onsdag 3. mai kl 1800-2100 på Sjøhuset i Sandefjord
  • Tirsdag 9.mai kl 1800-2100 på Sjøhuset i Sandefjord
  • Helgen fredag 19.mai kl 1700 til lørdag 20.mai ca kl 1600 på Rosenlund, Nedre Gausen i Holmestrand, med overnatting for de som vil.

De som ønsker å delta og som ikke allerede registrerte seg på informasjonsmøtet den 21.03, kan melde seg på pr epost til hanne.merkesvik@statped.no, eller ta kontakt med Marianne Bjerg, sms: 41610579.

Siste frist for påmelding er 7.april, men det er fint å få oversikt så raskt som mulig da vi må se an antall deltagere og alder før vi bestemmer hvem som skal være med. Det som må komme fram i forbindelse med påmelding er:

  • Barnets navn
  • Alder
  • Klassetrinn det går i
  • Adresse
  • Tlf. / sms-nr
  • E-postadresse

Eventuelle spørsmål kan rettes til Marianne Bjerg eller Hanne Merkesvik (se sms, epost-adresse over) . Du kan lese mer om CODA-prosjektet her.

Påskeverksted

Påskeverksted

Nå på lørdag den 25. mars fra kl 12.00 til ca kl 16.00 blir det påskeverksted på Sjøhuset i Sandefjord. (Sted ble flyttet pga mye snø på Døvesenteret.)
Alle er hjertelig velkommen!!
Kr 50 kr pr barn.
Døveprest Roar Bredvei kommer.

Innholdet for dagen kan du lese her. (PDF-filen)

Påskeverksted

Lørdag 25. mars fra kl 12.00 til ca kl 16.00
På Sjøhuset i Sandefjord.
(Sted ble flyttet pga mye snø på Døvesenteret.)
Alle er hjertelig velkommen!!
Kr 50 kr pr barn.
Døveprest Roar Bredvei kommer

Fra oss i Barnekomiteen

NDF’s Landsråd er i gang

Landsråd ble åpnet av Hanne Kvitvær.  21 av 25 døveforeningene er samlet til Værnes med totalt 62 deltakere.

På fredag orienterte Tore Aas-Hanssen, underdirektør av kulturdepartementet oss status pr. i dag ang. tegnspråk-loven og om teksting/tolking av TV-programmer.

I diskusjon rundt medlemskap med FFO eller å flytte til andre organisasjoner, presenterte Margaret Sandøy Ramberg (FFO) og Åge Nigardsøy (SAFO) sine organisasjoner og de har veldig mye felles. FFO er en mye større organisasjon i forhold til SAFO. Det blir vedtatt hvem vi ønsker å knytte oss til for å få en sterk støtte av andre når det gjelder politiske ting.

Hanne B. Kvitvær åpnet lørdag med å forelese om døveforening i fremtiden. Det var gruppearbeid som jobbet med dette temaet.

Før middag på Stokke gård om kvelden, diskuterte vi om medlemskap og forbundskontingent. Det blir mulig flere ulike typer kontingenter, bl.a pensjonister, at det skal gå pr hode og ikke pr ektefelle. Et utvalg skal undersøke og legge frem sitt forslag til neste år på Molde.

VDF’s leder har tatt opp et spørsmål om hvordan andre praktisere pris for fester og lokal-leie for medlemmer innenfor VDF og andre NDF’s medlemmer. Det viser at det er noe forskjellig pris angående lokal-leie. Ved fester o.l. er det lik pris for alle, men at VDF’s medlemmer får «pengestøtte» fra fylke. Lederen skal ta dette opp med hovedstyret og Skogstuakomiteen.

På den siste dag ble det tatt opp ulike saker, som Døves Dag og foreningsfond-egenandel. Det ble også tatt opp diskusjon rundt tegnspråkloven.

Fagdager i Sandefjord 8.- 9. juni

Nedre Gausen kompetansesenter arrangerer fagdager i Sandefjord 8. og 9. juni

Tolk i møte

«Vil den siste døve som forlater jorda
vennligst slå av blinklampa?»

Nedre Gausen kompetansesenter har gleden av å invitere til fagdager.
Konferansen arrangeres i samarbeid med Norges Døveforbund.

Utviklingstrekk innen forskning, teknologi og medisin (cochleaimplantat, hørselsscreening av nyfødte, genforskning, stamcelleteknologi m.m.) vil i framtida kunne medføre at antall døve i deler av verden blir betydelig redusert. Er utviklingen i 2050 kommet så langt i vår del av verden at vi da ser en framtid hvor det ikke lenger vil finnes døve eller sterkt tunghørte?

Dere kan lese mer om dette her.