Påskeverksted

Lørdag 25. mars fra kl 12.00 til ca kl 16.00
På Sjøhuset i Sandefjord.
(Sted ble flyttet pga mye snø på Døvesenteret.)
Alle er hjertelig velkommen!!
Kr 50 kr pr barn.
Døveprest Roar Bredvei kommer

Fra oss i Barnekomiteen

NDF’s Landsråd er i gang

Landsråd ble åpnet av Hanne Kvitvær.  21 av 25 døveforeningene er samlet til Værnes med totalt 62 deltakere.

På fredag orienterte Tore Aas-Hanssen, underdirektør av kulturdepartementet oss status pr. i dag ang. tegnspråk-loven og om teksting/tolking av TV-programmer.

I diskusjon rundt medlemskap med FFO eller å flytte til andre organisasjoner, presenterte Margaret Sandøy Ramberg (FFO) og Åge Nigardsøy (SAFO) sine organisasjoner og de har veldig mye felles. FFO er en mye større organisasjon i forhold til SAFO. Det blir vedtatt hvem vi ønsker å knytte oss til for å få en sterk støtte av andre når det gjelder politiske ting.

Hanne B. Kvitvær åpnet lørdag med å forelese om døveforening i fremtiden. Det var gruppearbeid som jobbet med dette temaet.

Før middag på Stokke gård om kvelden, diskuterte vi om medlemskap og forbundskontingent. Det blir mulig flere ulike typer kontingenter, bl.a pensjonister, at det skal gå pr hode og ikke pr ektefelle. Et utvalg skal undersøke og legge frem sitt forslag til neste år på Molde.

VDF’s leder har tatt opp et spørsmål om hvordan andre praktisere pris for fester og lokal-leie for medlemmer innenfor VDF og andre NDF’s medlemmer. Det viser at det er noe forskjellig pris angående lokal-leie. Ved fester o.l. er det lik pris for alle, men at VDF’s medlemmer får «pengestøtte» fra fylke. Lederen skal ta dette opp med hovedstyret og Skogstuakomiteen.

På den siste dag ble det tatt opp ulike saker, som Døves Dag og foreningsfond-egenandel. Det ble også tatt opp diskusjon rundt tegnspråkloven.

Fagdager i Sandefjord 8.- 9. juni

Nedre Gausen kompetansesenter arrangerer fagdager i Sandefjord 8. og 9. juni

Tolk i møte

«Vil den siste døve som forlater jorda
vennligst slå av blinklampa?»

Nedre Gausen kompetansesenter har gleden av å invitere til fagdager.
Konferansen arrangeres i samarbeid med Norges Døveforbund.

Utviklingstrekk innen forskning, teknologi og medisin (cochleaimplantat, hørselsscreening av nyfødte, genforskning, stamcelleteknologi m.m.) vil i framtida kunne medføre at antall døve i deler av verden blir betydelig redusert. Er utviklingen i 2050 kommet så langt i vår del av verden at vi da ser en framtid hvor det ikke lenger vil finnes døve eller sterkt tunghørte?

Dere kan lese mer om dette her.

Samtalegrupper for hørende barn med døve foreldre

Rådgivningskontoret for hørselshemmede i Oslo, Norges Døveforbund og Organisasjon Voknse for Barn har utarbeidet en modell for samtalegrupper for hørende barn som fokser opp i døve familier.

  • Barna møter andre barn i samme situasjon
  • De vil få informasjon om døv kultur, tegnspråk, hørsel og hørselshemming
  • De kan dele opplevelser og erfaringer om det å vokse opp med døve foreldre
  • Gruppene ledes av to voksne: en voksen CODA og en fagperson fra kompetansesentrene men kunnskap om tegnspråk, døv kultur og hvordan det er å vokse opp som hørende i en døv familie

De inviterer oss til informasjonskveld på Sjøhuset i Sandefjord, tirsdag 21. mars kl. 19.00 – 21.00.

Informasjonskveld om prosjektet:
Samtalegrupper for hørende barn med døve foreldre

Representant til NDF’s landsråd

VDF’s leder Jim Vold deltar landsråd. Opprinnelig skulle 2 personer fra VDF sendes, men den andre har meldt om forfall pga sykdom.

I landsråd vil det bli tatt opp bl.a.

  • døveforeningen i fremtiden
  • medlemskap og forbundskontingent
  • foreningsfond – egenandel
  • tema for Døves Dag 2006
  • medlemskap i FFO
  • andre saker

Stil og fargeanalysekurs

Alle jobber under stil og fargeanalysekurs
Alle jobber og jobber!
De som deltok i kurset.
De som var med på kurset.

Alle var fornøyde med stil og fargeanalysekurs som ble gjennomført 10. og 11. mars på Sjøhuset. Stil og farge konsulenten Berit Høiberg tok seg god tid på hver enkelte deltakere. Hun ga råd og tips på sminke-, farge- og klesveien. Deltakerne fikk stort utbytte av kurset og anbefalte andre på det varmeste som ikke var med til fargeanalysen senere.

VELKOMMEN TIL HJEMMESIDE VÅR!

10. mars 2006 er en offisiell åpningsdato for www.vdf.no.

Her skal vi fokusere på viktige informasjoner som kurs, foredrag, møter og lignende på vegne av Vestfold Døveforening. Videre vil vi også informere om andre ting som angår for døve i Vestfold.

Dere får også ulike informasjon om Vestfold Døveforening, Skogstua og Vestfold Nytt kan dere laste ned gjennom her 😉