Fagdager i Sandefjord 8.- 9. juni

Nedre Gausen kompetansesenter arrangerer fagdager i Sandefjord 8. og 9. juni

Tolk i møte

«Vil den siste døve som forlater jorda
vennligst slå av blinklampa?»

Nedre Gausen kompetansesenter har gleden av å invitere til fagdager.
Konferansen arrangeres i samarbeid med Norges Døveforbund.

Utviklingstrekk innen forskning, teknologi og medisin (cochleaimplantat, hørselsscreening av nyfødte, genforskning, stamcelleteknologi m.m.) vil i framtida kunne medføre at antall døve i deler av verden blir betydelig redusert. Er utviklingen i 2050 kommet så langt i vår del av verden at vi da ser en framtid hvor det ikke lenger vil finnes døve eller sterkt tunghørte?

Dere kan lese mer om dette her.

Samtalegrupper for hørende barn med døve foreldre

Rådgivningskontoret for hørselshemmede i Oslo, Norges Døveforbund og Organisasjon Voknse for Barn har utarbeidet en modell for samtalegrupper for hørende barn som fokser opp i døve familier.

  • Barna møter andre barn i samme situasjon
  • De vil få informasjon om døv kultur, tegnspråk, hørsel og hørselshemming
  • De kan dele opplevelser og erfaringer om det å vokse opp med døve foreldre
  • Gruppene ledes av to voksne: en voksen CODA og en fagperson fra kompetansesentrene men kunnskap om tegnspråk, døv kultur og hvordan det er å vokse opp som hørende i en døv familie

De inviterer oss til informasjonskveld på Sjøhuset i Sandefjord, tirsdag 21. mars kl. 19.00 – 21.00.

Informasjonskveld om prosjektet:
Samtalegrupper for hørende barn med døve foreldre

Representant til NDF’s landsråd

VDF’s leder Jim Vold deltar landsråd. Opprinnelig skulle 2 personer fra VDF sendes, men den andre har meldt om forfall pga sykdom.

I landsråd vil det bli tatt opp bl.a.

  • døveforeningen i fremtiden
  • medlemskap og forbundskontingent
  • foreningsfond – egenandel
  • tema for Døves Dag 2006
  • medlemskap i FFO
  • andre saker

Stil og fargeanalysekurs

Alle jobber under stil og fargeanalysekurs
Alle jobber og jobber!
De som deltok i kurset.
De som var med på kurset.

Alle var fornøyde med stil og fargeanalysekurs som ble gjennomført 10. og 11. mars på Sjøhuset. Stil og farge konsulenten Berit Høiberg tok seg god tid på hver enkelte deltakere. Hun ga råd og tips på sminke-, farge- og klesveien. Deltakerne fikk stort utbytte av kurset og anbefalte andre på det varmeste som ikke var med til fargeanalysen senere.

VELKOMMEN TIL HJEMMESIDE VÅR!

10. mars 2006 er en offisiell åpningsdato for www.vdf.no.

Her skal vi fokusere på viktige informasjoner som kurs, foredrag, møter og lignende på vegne av Vestfold Døveforening. Videre vil vi også informere om andre ting som angår for døve i Vestfold.

Dere får også ulike informasjon om Vestfold Døveforening, Skogstua og Vestfold Nytt kan dere laste ned gjennom her 😉

Årsmøte 3. mars

Det var et velgjennomført årsmøte med en dyktig møteleder Cathrine Stensrud. 33 A-medlemmer og 3 tilskuere var tilstede.  I år hadde vi brukt en datamaskin og en prosjektor til å presentere VDF’s årsberetning. Ingen trengte en gammeldags overhead til presentasjon av forslag, lov-forslag eller lignende.

Pizza ble servert før årsmøtet startet og kaker/kaffe under en pause.

Jim Vold er blitt valgt til ny leder for Vestfold Døveforening. Karin Syvertsen som nestleder. Sekretær Turid Trollsås og kasserer Knut Syvertsen fortsetter. Kulturleder gikk til Bente Andersen.
De varamedlemmene er: Paul Hellan og Monica Edquist.