Stil og fargeanalysekurs

Alle jobber under stil og fargeanalysekurs
Alle jobber og jobber!
De som deltok i kurset.
De som var med på kurset.

Alle var fornøyde med stil og fargeanalysekurs som ble gjennomført 10. og 11. mars på Sjøhuset. Stil og farge konsulenten Berit Høiberg tok seg god tid på hver enkelte deltakere. Hun ga råd og tips på sminke-, farge- og klesveien. Deltakerne fikk stort utbytte av kurset og anbefalte andre på det varmeste som ikke var med til fargeanalysen senere.

VELKOMMEN TIL HJEMMESIDE VÅR!

10. mars 2006 er en offisiell åpningsdato for www.vdf.no.

Her skal vi fokusere på viktige informasjoner som kurs, foredrag, møter og lignende på vegne av Vestfold Døveforening. Videre vil vi også informere om andre ting som angår for døve i Vestfold.

Dere får også ulike informasjon om Vestfold Døveforening, Skogstua og Vestfold Nytt kan dere laste ned gjennom her 😉

Årsmøte 3. mars

Det var et velgjennomført årsmøte med en dyktig møteleder Cathrine Stensrud. 33 A-medlemmer og 3 tilskuere var tilstede.  I år hadde vi brukt en datamaskin og en prosjektor til å presentere VDF’s årsberetning. Ingen trengte en gammeldags overhead til presentasjon av forslag, lov-forslag eller lignende.

Pizza ble servert før årsmøtet startet og kaker/kaffe under en pause.

Jim Vold er blitt valgt til ny leder for Vestfold Døveforening. Karin Syvertsen som nestleder. Sekretær Turid Trollsås og kasserer Knut Syvertsen fortsetter. Kulturleder gikk til Bente Andersen.
De varamedlemmene er: Paul Hellan og Monica Edquist.

VDF søker etter kultursekretær

Det søkes etter en kultursekretær som skal gjøre følgende oppgaver:

  • skrive referat fra samarbeidsmøter (mellom kulturleder, kultursekretær og andre komitéer sine representanter) og kulturmøter.
  • lage en terminliste som blir vedtatt under samarbeidsmøter til neste år.
  • Skrive velferdssøknader etter hovedstyret’s vedtak.
  • Har korrespondanseansvar mellom guppene, utvalg og hovedstyret.

3 – Terminliste 2007

Aktiviteter som blir arrangert i år 2007 på vegne av VDF og grupper/utvalgene osv.

Januar
Torsdag 18.: Foredrag om tolkesentral / akutt tolkehjelp, 18.00 på Døvesenteret
Tirsdag 23.: Pensjonisttreff, 12.00 – avlyst
Fredag 26.: VDF’s medlemsmøte, 18.00 på Sjøhuset

Februar
Torsdag 8.: Foredrag om NAV (arb.kontor/trygdekontor og sosialkontor), 19.00 pÃ¥ Sjøhuset <– avlyst pga sykdom, blir omgjort til bingokveld
Lørdag 10.: Fastelavn, 12.00 på Sjøhuset
Tirsdag 20.: Pensjonisttreff , 12.00

Mars
Fredag 2.: VDF’s Årsmøte (m/middag), 18.00 på Døvesenteret Sjøhuset
Fredag 16.: Foredragskveld, 18.00 –> Utsatt til 22. mars
Torsdag 22.: Førstehjelpskurs, 18.00
Fred 23.: Åpen hus (Døvekirken), 12.00
Fred 23. – sønd 25.: Båtførerkurs, Døvesenteret
Lørdag 24.: Påskeverksted, 12.00. Sjøhuset
Tirsdag 27.: Pensjonisttreff, 12.00 –> Utsatt til 29. mars
Torsdag 29.: Pensjonisttreff, 12.00, Sjøhuset

April
Mandag 2.: Skogstua – Dugnad
Skjærtorsdag 5.: Gudstjeneste i St. Olav kapell, 16.00
Skjærtorsdag 5.: Påskegudstjeneste, 16.00 på Døvesenteret
Onsdag 18.: Medlemsmøte (forb. ekstraordinært årsmøte), kl 18.00 på Døvesenteret
Skjærtorsdag 20.: Åpen hus (Døvekirken), 14.00
Tirsdag 24.: Pensjonisttreff, 12.00  –> Utsatt til 26. april
Torsdag 26.: Pensjonisttreff, 11.00

Mai
Torsdag 3: Foredragskveld om vin og mat, 18.00 på Døvesenteret
Fredag 4: Brannøvelse, 18.00 på Døvesenteret
Mandag 7.: Skogstua – Dugnad
Torsdag 10.: VDF’s medlemsmøte, 18.00. Døvesenteret
Tirsdag 22.: Pensjonisttreff, 12.00 –> Utsatt til 24. mai
Torsdag 24.: Pensjonisttreff, 11.00 på Sjøhuset
Lørdag 26.: Utflukt (pinseaften) til Mølen, utenfor Helgeroa

Juni
Mandag 4.: Skogstua – Dugnad
Fredag 8.: Ekstraordinært Ã¥rsmøte – Døvesenteret
Fred 22. – sønd. 24.  St.hanshelg på Døvesenteret
m/ St.hansfeiring lørdag 23. juni, 17.00

Juli
9. juli – 2. august: Sommeråpent på Døvesenteret
Lørdag 28.: Sommerfest m/grill, 17.00 på Døvesenteret

August
Fred 10. – sønd 12.: Helgeåpent m/ skalldyrfest på lørdag 11., 17.00 på Døvesenteret
Mandag 20.: Ledermøte (Planlegge for termin 2008), 18.00 på Sjøhuset Døvesenteret

September
Mandag 3.: Skogstua – Dugnad
Torsdag 13.: Besøk av NAV, 18.00 på Døvesenteret
Fredag 14.: Foredragskveld, 18.00 på Andebu, Grantoppen Flyttet til torsdag 13.
Fredag 21.: Deaf Aid med Marit Kolstadbråten. (info om sted kommer senere)
Lørdag 22.: Cowboyfest / Høstfest på Døvesenteret (datoen kanskje flyttes i påvente av bryggen er ferdig og arrangere en Bryggefest)

Oktober
Mandag 1.: Skogstua – Dugnad Utsettes til 8.
Mandag 8.: Skogstua – Dugnad
Fredag 26.: VDF’s medlemsmøte, 18.00 på Sjøhuset Døvesenteret
Søndag 28.: Høsttakke- og allehelgensgudstjeneste, 16.00 på Sandar kirke

November
Lørdag 24.: Juleverksted, 12.00 på  Døvesenteret

Desember
Lørdag 1.: Julebord, Big Horn i Tønsberg
Søndag 9.: Julegudstjeneste m/ basartrekning, 16.00 på St.Olavskapell Bugården kirke
Fredag 28.: Juletrefest, 16.00. Døvesenteret