Årsmøte 3. mars

Det var et velgjennomført årsmøte med en dyktig møteleder Cathrine Stensrud. 33 A-medlemmer og 3 tilskuere var tilstede.  I år hadde vi brukt en datamaskin og en prosjektor til å presentere VDF’s årsberetning. Ingen trengte en gammeldags overhead til presentasjon av forslag, lov-forslag eller lignende.

Pizza ble servert før årsmøtet startet og kaker/kaffe under en pause.

Jim Vold er blitt valgt til ny leder for Vestfold Døveforening. Karin Syvertsen som nestleder. Sekretær Turid Trollsås og kasserer Knut Syvertsen fortsetter. Kulturleder gikk til Bente Andersen.
De varamedlemmene er: Paul Hellan og Monica Edquist.