3 – Terminliste 2007

Aktiviteter som blir arrangert i år 2007 på vegne av VDF og grupper/utvalgene osv.

Januar
Torsdag 18.: Foredrag om tolkesentral / akutt tolkehjelp, 18.00 på Døvesenteret
Tirsdag 23.: Pensjonisttreff, 12.00 – avlyst
Fredag 26.: VDF’s medlemsmøte, 18.00 på Sjøhuset

Februar
Torsdag 8.: Foredrag om NAV (arb.kontor/trygdekontor og sosialkontor), 19.00 pÃ¥ Sjøhuset <– avlyst pga sykdom, blir omgjort til bingokveld
Lørdag 10.: Fastelavn, 12.00 på Sjøhuset
Tirsdag 20.: Pensjonisttreff , 12.00

Mars
Fredag 2.: VDF’s Årsmøte (m/middag), 18.00 på Døvesenteret Sjøhuset
Fredag 16.: Foredragskveld, 18.00 –> Utsatt til 22. mars
Torsdag 22.: Førstehjelpskurs, 18.00
Fred 23.: Åpen hus (Døvekirken), 12.00
Fred 23. – sønd 25.: Båtførerkurs, Døvesenteret
Lørdag 24.: Påskeverksted, 12.00. Sjøhuset
Tirsdag 27.: Pensjonisttreff, 12.00 –> Utsatt til 29. mars
Torsdag 29.: Pensjonisttreff, 12.00, Sjøhuset

April
Mandag 2.: Skogstua – Dugnad
Skjærtorsdag 5.: Gudstjeneste i St. Olav kapell, 16.00
Skjærtorsdag 5.: Påskegudstjeneste, 16.00 på Døvesenteret
Onsdag 18.: Medlemsmøte (forb. ekstraordinært årsmøte), kl 18.00 på Døvesenteret
Skjærtorsdag 20.: Åpen hus (Døvekirken), 14.00
Tirsdag 24.: Pensjonisttreff, 12.00  –> Utsatt til 26. april
Torsdag 26.: Pensjonisttreff, 11.00

Mai
Torsdag 3: Foredragskveld om vin og mat, 18.00 på Døvesenteret
Fredag 4: Brannøvelse, 18.00 på Døvesenteret
Mandag 7.: Skogstua – Dugnad
Torsdag 10.: VDF’s medlemsmøte, 18.00. Døvesenteret
Tirsdag 22.: Pensjonisttreff, 12.00 –> Utsatt til 24. mai
Torsdag 24.: Pensjonisttreff, 11.00 på Sjøhuset
Lørdag 26.: Utflukt (pinseaften) til Mølen, utenfor Helgeroa

Juni
Mandag 4.: Skogstua – Dugnad
Fredag 8.: Ekstraordinært Ã¥rsmøte – Døvesenteret
Fred 22. – sønd. 24.  St.hanshelg på Døvesenteret
m/ St.hansfeiring lørdag 23. juni, 17.00

Juli
9. juli – 2. august: Sommeråpent på Døvesenteret
Lørdag 28.: Sommerfest m/grill, 17.00 på Døvesenteret

August
Fred 10. – sønd 12.: Helgeåpent m/ skalldyrfest på lørdag 11., 17.00 på Døvesenteret
Mandag 20.: Ledermøte (Planlegge for termin 2008), 18.00 på Sjøhuset Døvesenteret

September
Mandag 3.: Skogstua – Dugnad
Torsdag 13.: Besøk av NAV, 18.00 på Døvesenteret
Fredag 14.: Foredragskveld, 18.00 på Andebu, Grantoppen Flyttet til torsdag 13.
Fredag 21.: Deaf Aid med Marit Kolstadbråten. (info om sted kommer senere)
Lørdag 22.: Cowboyfest / Høstfest på Døvesenteret (datoen kanskje flyttes i påvente av bryggen er ferdig og arrangere en Bryggefest)

Oktober
Mandag 1.: Skogstua – Dugnad Utsettes til 8.
Mandag 8.: Skogstua – Dugnad
Fredag 26.: VDF’s medlemsmøte, 18.00 på Sjøhuset Døvesenteret
Søndag 28.: Høsttakke- og allehelgensgudstjeneste, 16.00 på Sandar kirke

November
Lørdag 24.: Juleverksted, 12.00 på  Døvesenteret

Desember
Lørdag 1.: Julebord, Big Horn i Tønsberg
Søndag 9.: Julegudstjeneste m/ basartrekning, 16.00 på St.Olavskapell Bugården kirke
Fredag 28.: Juletrefest, 16.00. Døvesenteret