Innkalling til VDFs årsmøte nr 108

Styret innkaller alle medlemmene til ordinært årsmøte lørdag den 2. april kl. 12.00 2022 på AULERØD BARNEHAGE; AULERØDVEIEN 32, SEM
Innkomne saker og lovforslag sendes innen 1. februar til foreningsleder Kristine Haukeland per post til Buveien 5, 3214 Sandefjord, sms til mobilnr. 450 97 552 eller e-post leder@vdf.no.

Årsmelding vil bli sendt senest 2 uker i forveien.

Hilsen styret i Vestfold Tegnspråkforening