DVD fra Døves Kulturdager i Tønsberg 2005 er klar for salg!

DVD fra DK i Tønsberg - 2005

Det er 150 stk. DVD fra Døves Kulturdager 2005 som legges ut for salg.
Kontakt: Cathrine Stensrud
Sms: + 4795299054, E-post: Cathrine Stensrud
Kr.: 100,- pr. stk. + porto dersom det sendes pr. post (Giro vedlegges) Sett gjerne en link til www.zoom.coip.no

Med vennlig hilsen
arrangementkomiteen ved leder Cathrine Stensrud