Vestfold døvehistorielag (VDH) – Årsmøte

Tid: Tirsdag 12. april 2016 kl. 18.00
Sted: Jobbfrukt-Fokserød, Sandefjord

Dagsorden for årsmøtet:
Årsmøtet behandler:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsberetning
4. Årsregnskap
5. Budsjett
6. Innkomne saker
7. Valg av leder, to styremedlemmer og en varamedlem.
8. Valg av revisor
9. Valg av valgkomite
10. Arbeidsprogram for kommende periode

Stemmerett på årsmøtet har alle betalende medlemmer av VDF.
Årsberetningen med lovforslag blir delt ut 2 uker før årsmøtet.

Enkel bevertning m/ kaffe og te.

Etter årsmøtet blir det historie-quiz, med liten premie.

Årsmelding til VDH kan du lese her.