Innkalling til VDFs årsmøte nr 102

Styret innkaller alle medlemmene til ordinært årsmøte lørdag den 5. mars kl. 12.00 2016 i Grantoppens lokaler på Fokserød.
Innkomne saker og lovforslag sendes innen 1. februar til foreningsleder Finn Arild Thordarson per post til Mosserødveien 24, 3226 Sandefjord, sms til mobilnr. 40280805 eller e-post leder@vdf.no.

Årsmelding vil bli sendt senest 2 uker i forveien.

Hilsen styret i Vestfold Døveforening