VDF ekstraordinært årsmøte

VDF ekstraordinært årsmøte tirsdag 26. april.

Ordinært årsmøte var gjennomført lørdag 5. mars. To saker ble utsatt pga det ble ikke ferdig i tide, det gjelder:

– Regnskap for foreningen.
– Budsjettsforslag for foreningen.

Møtestart kl. 18:00 på Fokserød.
Dørene åpnes kl. 18!

Etter årsmøtet vil det tas opp tema om NDF’s landsmøtet (27.-29. mai i Oslo).

Velkommen!