Innkalling til VDFs årsmøte nr 103

Styret innkaller alle medlemmene til ordinært årsmøte lørdag den 1. april kl. 12.00 2016 på Raveien 45 i Sandefjord.
Innkomne saker og lovforslag sendes innen 1. februar til foreningsleder Rolf Hope per post til Snorreveien 23, 3223 Sandefjord, sms til mobilnr. 412 34 821 eller e-post leder@vdf.no.

Årsmelding vil bli sendt senest 2 uker i forveien.

Hilsen styret i Vestfold Døveforening