Vestfold Døveforening har fått nytt navn


I årsmøtet i dag (lørdag 7. april) vedtok medlemmene at Vestfold Døveforening skal hete Vestfold Tegnspråkforening da tegnspråk brukes til mange flere andre enn bare døve.